O bezpieczeństwie trzeba rozmawiać od najmłodszych lat. Spotkanie z uczniami w Kolnie

poniedziałek, 3 kwietnia 2017
- Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzoruję i dbam o służby odpowiedzialne przede wszystkim za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę granic, czy obronę cywilną i przeciwpożarową, tak abyście wszyscy mogli czuć się bezpiecznie – zapewnił Mariusz Błaszczak podczas spotkania na temat bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Kolnie.