Waszą misją jest służba. Nowi oficerowie w Policji

„Pamiętajcie o tym, że Waszą misją jest służba. Służycie Ojczyźnie, chronicie ludzi, ale działacie na podstawie i w granicach prawa. To jest niezwykle ważne” – powiedział szef MSWiA, zwracając się do nowo mianowanych oficerów Policji. Uroczysta promocja absolwentów odbyła się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

ostanowieniem Prezydenta RP, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 168 absolwentów policyjnej uczelni, w tym 25 kobiet.

Szef MSWiA przypomniał, że kierownictwo ministerstwa oraz rząd są zobowiązane do tworzenia funkcjonariuszom Policji warunków do godnej służby. W ramach opracowanego w MSWiA Programu Modernizacji Służb Mundurowych, Policja w latach 2017-2020 otrzyma niemal 6 miliardów zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na modernizację sprzętu, inwestycje budowlane oraz wzrost wynagrodzeń.

Minister odniósł się także do etosu służby funkcjonariuszy. „Trzeba pamiętać także o tych, którzy sprzeniewierzają się składanej przysiędze. Wobec nich będą wyciągane konsekwencje. To jest prosta zasada. Przestrzeganie tej zasady jest warunkiem powodzenia naszej wspólnej misji, a więc zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom Polski” – przestrzegł minister Błaszczak, zapowiadając przy tym, że będzie nagradzał wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.

„Polska jest rzeczywiście oazą spokoju. To również Wasza zasługa. 89% Polaków uważa, że  Polska jest krajem bezpiecznym. To najwyższa wartość w historii ostatnich 30 lat.” – dodał na koniec minister Mariusz Błaszczak, dziękując funkcjonariuszom za ich służbę.