W Grodzisku Mazowieckim o linii 400 kV

W poniedziałek, 14 listopada 2016 r., w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie, które zorganizował burmistrz miasta Grzegorz Benedykciński (PSL) dla mieszkańców powiatu grodziskiego, zainteresowanych sprawą planowanego przebiegu linii wysokiego napięcia 400 kV.

W imieniu Posła na Sejm RP Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, w spotkaniu wzięli udział Edyta Żyła i Mirosław Paciorek z zarządu powiatu grodziskiego.

Mirosław Paciorek przekazał zebranym informację o działaniach podejmowanych przez Posła Mariusza Błaszczaka, lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości oraz władze powiatu w sprawie ustalenia optymalnej trasy przebiegu projektowanej linii 400 kV. Poinformował również o dotychczasowych i planowanych działaniach Polskich Sieci Energetycznych SA. 7 listopada 2016 r. PSE SA ogłosiły decyzję o rozwiązaniu kontraktu z wykonawcą budowy linii 400kV Kozienice-Ołtarzew.

Edyta Żyła przedstawiła informację o działaniach podjętych przez Mariusza Błaszczaka już po tym, gdy został szefem MSWiA, omawiając poszczególne kierowane pisma i uzyskane odpowiedzi. Zapewniła o dalszym wsparciu ze strony Ministra dla lokalnej społeczności. Na koniec wręczyła burmistrzowi Grodziska Maz. kopię korespondencji Ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie projektowanej linii 400 kV. G. Benedykciński przyjął dokumenty i podziękował za działania Ministra.

Mieszkańcy powiatu grodziskiego biorący udział w spotkaniu przekazali słowa uznania dla Ministra Mariusza Błaszczaka za okazaną pomoc i współpracę.