Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Forum Salzburg w Budapeszcie

Ministrowie Mariusz Błaszczak oraz Jakub Skiba wzięli udział w spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich Forum Salzburg. Uczestnicy dyskutowali m.in. o wyzwaniach migracyjnych, ochronie granic oraz zwalczaniu terroryzmu.

Gospodarzem spotkania podsumowującego węgierską półroczną prezydencję w Forum Salzburg był Minister Spraw Wewnętrznych Węgier Pan Sándor PINTÉR.

W drugim półroczu 2017 r. Polska przejmuje przewodnictwo w grupie. Naszym priorytetem będzie podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz przezwyciężenia impasu migracyjnego i zaproponowania skutecznego rozwiązania problemu jakim jest napływ migrantów i osób ubiegających się o azyl w UE. Jednocześnie przy zachowaniu zdecydowanego sprzeciwu wobec ustanowienia automatycznego mechanizmu relokacji.

Forum Salzburg jest inicjatywą skupiającą ministrów spraw wewnętrznych państw Europy Środkowej, która została zainicjowana podpisaniem, w lipcu 2001 r. w Salzburgu, przez Ministrów Spraw Wewnętrznych Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz przez Komisarza UE ds. Sprawiedliwości  i Spraw Wewnętrznych Deklaracji Partnerstwa w zakresie Bezpieczeństwa, tzw. Deklaracji Salzburskiej. Deklaracja Salzburska była wyrażeniem woli politycznej w zakresie budowy Wspólnej Europy w oparciu o nową formułę bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla wszystkich obywateli Europy, a także nadania specjalnego znaczenia regionowi Europy Środkowej.