Służba i pasja – spotkanie pań w MSWiA w dniu ich święta

- Panie są filarami służb podległych MSWiA, a naszą wspólną szefową jest pani premier Beata Szydło – powiedział minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu z funkcjonariuszkami służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w dniu 8 marca 2017 r.

Blisko jedna czwarta zatrudnionych w Straży Granicznej to panie, jest ich 3.704. W Policji służy 15.658 kobiet – to 15% ogółu. W Państwowej Straży Pożarnej pracują 1183 panie. Kobietą jest prawie co dziesiąty pracownik BOR-u.

- Panie pracują na pierwszej linii, pełnią też funkcje kierownicze, nadinsp. Helena Michalak jest zastępcą Komendanta Głównego Policji – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podziękował Paniom, za łączenie służby, z domowymi obowiązkami i realizacją swoich pasji, życzył także kolejnych sukcesów. Funkcjonariuszki wierne składanej przysiędze służą Polsce i Polakom,  strzegą bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, chronią największą wartość: ludzkie życie, nawet z narażeniem własnego.