Obchody 73. rocznicy Powstania Warszawskiego

Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Szef MSWiA wziął udział w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Tomasz Zdzikot, podsekretarz stanu w MSWiA wraz z komendantami głównymi służb – Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej złożyli wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości 73. Rocznicy Powstania Warszawskiego na placu Piłsudskiego, wieńce i kwiaty na płycie Grobu złożyły również delegacje władz państwowych, przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz samorządowych i kościelnych oraz reprezentanci kombatantów i środowiska harcerskie.

Kierownictwo MSWiA oddało hołd Powstańcom Warszawy także przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, przy ul. Wiejskiej w Warszawie.

Punktualnie o godzinie 17.00, dźwiękiem syren alarmowych oraz minutą ciszy oddano cześć Powstańcom Warszawy. Minister Mariusz Błaszczak wziął udział w uroczystościach przed Pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.