Minister Mariusz Błaszczak na spotkaniu Grupy G6

Problem migracyjny oraz przeciwdziałanie terroryzmowi to tematy, o których rozmawiał minister Mariusz Błaszczak podczas spotkania Grupy G6 w Sewilli. W dyskusji uczestniczyli szefowie i przedstawiciele resortów spraw wewnętrznych Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy spotkania poruszyli kwestię migracji w obszarze Morza Śródziemnego. Rozmawiali o wzmocnionej współpracy z państwami trzecimi na rzecz ograniczania nielegalnej migracji w krajach pochodzenia migrantów oraz wzdłuż głównych szlaków migracyjnych. Ministrowie dyskutowali również o zapobieganiu w przyszłości występowania nagłych wzrostów presji migracyjnej.

Druga część posiedzenia poświęcona była zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczniejsze wykorzystywanie narzędzi, które mają uniemożliwiać wspieranie terrorystów, rekrutację oraz działanie operacyjne prowadzone przez grupy terrorystyczne. Strona hiszpańska podkreśliła konieczność podjęcia intensywnych działań między innymi w zakresie współpracy międzynarodowej, która ma zapobiegać radykalizacji wśród młodych osób. Ma ona obejmować wymianę doświadczeń oraz najlepszych praktyk z państwami trzecimi.

Grupa G-6, funkcjonuje od 2003 r. Jest nieformalną inicjatywą w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zrzeszającą największe państwa członkowskie UE: Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Hiszpanię oraz Polskę. Naszej kraj uczestniczy w jej pracach od marca 2006 r.
Ministrowie spraw wewnętrznych spotykają się raz na pół roku w kraju aktualnie sprawującym prezydencję. Służą one prezentacji i zbliżaniu stanowisk państw grupy w dziedzinie spraw wewnętrznych w ramach Unii Europejskiej. Dotyczy to między innymi wzmocnieni a działań służących zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji.

W spotkaniu uczestniczyli także Abdelouafi Laftit, minister spraw wewnętrznych Maroko, Julian King, komisarz ds. unii bezpieczeństwa oraz Dimistris Avramopoulos, komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych.