Minister Mariusz Błaszczak: Etos służby musi być czymś oczywistym

- Chciałbym wyrazić moją satysfakcję, że zainteresowaliście się Państwo historią Polskiej Policji z okresu XX-lecia międzywojennego oraz z tego, że zawodowo jesteście związani z obecną Policją – powiedział we wtorek minister Mariusz Błaszczak, podsumowując konkurs na najlepszą pracę dyplomową lub rozprawę doktorską na temat polskiej Policji Państwowej w okresie XX-lecia międzywojennego.

W rozstrzygnięciu konkursu, które zorganizowane zostało w Policyjnym Centrum Edukacji Społecznej wzięli udział autorzy trzech najlepszych prac. - To niezwykle istotne, by Policja czerpała dobre wzorce do naśladowania i była głęboko zakorzeniona w historii. Żeby etos służby, który budujemy poprzez odniesienie do przeszłości był czymś oczywistym  – podkreślał Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.

Zwycięzcom pogratulował nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny policji, który podkreślił, że naszym obowiązkiem jest pamiętać o funkcjonariuszach Policji z XX-lecia międzywojennego, którzy bez wahania oddali życie za wolną Polskę.

Prace uczestników konkursu oceniało 5-osobowe jury. Byli wśród nich przedstawiciele uczelni policyjnych, cywilnych oraz funkcjonariusze komendy głównej i wojewódzkiej.

Najwyżej oceniona została praca licencjacka Marka Kozaka z Uniwersytetu w Białymstoku, który napisał o „Roli Policji Państwowej województwa białostockiego w przygotowaniach do wojny w 1939 r.” Praca oparta była przede wszystkim o źródła z Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz o regionalną prasę przedwojenną. Pierwszy rozdział opisuje współpracę Policji Państwowej z Ligą Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w kontekście zbliżającej się wojny. Pracę zamyka rozdział o tragicznych losach funkcjonariuszy i ich rodzin we wrześniu 1939 r.

Drugie miejsca zajęła praca licencjacka pt. „Współpraca międzynarodowa Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej”. Jej autorką jest Monika Traczyk absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie. W swojej pracy przedstawiła proces powstawania i unifikacji pierwszych formacji policyjnych utworzonych po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Omówiono powstanie Policji Państwowej, jej strukturę i zasady funkcjonowania, które w dużej mierze oparto na doświadczeniach policji zachodnioeuropejskich. Autorka szeroko omówiła organizację i działalność funkcjonariuszy w okresie międzywojennym, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Trzecią lokatę otrzymała praca magisterska Artura Adamczyka pt.  „Filozofia bezpieczeństwa według insp. Józefa Żółtaszka”. Głównym celem pracy było scharakteryzowanie wybranych koncepcji insp. J. Żółtaszka w kontekście filozofii bezpieczeństwa. Realizacja tego zamierzenia była możliwa poprzez przybliżenie policyjnego życiorysu inspektora, a także funkcjonowania Policji Województwa Śląskiego oraz Policji Państwowej w okresie międzywojennym. Artur Adamczyk ukończył Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe w wysokości 5, 3 i 2 tys. złotych.