Minister Mariusz Błaszczak do funkcjonariuszy BOR: możemy być dumni z waszego profesjonalizmu, poświęcenia i zaangażowania

Szef MSWiA wziął udział w obchodach święta Biura Ochrony Rządu, które odbyły się w środę w Warszawie. Minister Błaszczak podziękował funkcjonariuszom za ich służbę i mówił o zmianach jakie czekają tę formację.

- Kiedy rok temu spotykaliśmy się w tym miejscu, przed nami stały wielkie wyzwania – Szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. To były zadania, które zrealizowaliśmy wspólnie – tak minister zwrócił się do funkcjonariuszy BOR – Oba te wydarzenia zakończyły się wielkim sukcesem. Było bezpiecznie i to jest również Państwa zasługa.

Szef MSWiA przypomniał, że Biuro Ochrony Rządu będzie wkrótce przekształcone w nową, elitarną służbę. Będzie ona dysponować większą liczbą funkcjonariuszy i stosować usprawnione procedury.

- To Wy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będziecie trzonem tej nowej formacji. Macie odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby pełnić tę służbę – zadeklarował minister.

Zmiany w organizacji BOR zaowocują też większą liczbą szkoleń i poprawą warunków służby.

Minister Błaszczak zaznaczył, że zapewnienie służbom odpowiednich warunków do wypełniania obowiązków jest jego priorytetem. W tym celu do 2020 r. około 9,2 miliarda złotych trafi na takie zadania jak rozbudowa infrastruktury, zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, czy podwyżki.

- Tak będzie dalej. Rząd będzie dbał o to, żeby bezpieczeństwo Polski i Polaków nie było zagrożone. Państwo jesteście jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – stwierdził minister.

Na koniec swojej wypowiedzi szef MSWiA podziękował żołnierzom Armii Krajowej – za to, że uosabiają wzorce zachowania w ekstremalnych chwilach, a także rodzinom funkcjonariuszy – za to, że na co dzień wspierają ich w trudnej służbie.