Bieg Pamięci Rotmistrza w Markach

30 września 2017 r. w Markach, pod Patronatem Honorowym Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbył się II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Dla uczczenia niezwykłego Bohatera pobiegło blisko 500 osób: przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna oraz biegacze dorośli, w tym również zaawansowani amatorzy, zrzeszeni w klubach sportowych. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji "Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej - Funkcjonariusze Policji Państwowej" oraz ekspozycja pojazdów Policji z garnizonu stołecznego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Marek i inne atrakcje dla całych rodzin. Minister Mariusz Błaszczak osobiście gratulował zwycięzcom Biegu i podziękował za liczny udział w wydarzeniu, które promowało postać niezłomnego rotmistrza, ochotnika do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, żołnierza Polski Podziemnej, powstańca warszawskiego i żołnierza wyklętego, zamordowanego przez komunistów. Biegaczy do wysiłku dopingowała i dekorowała medalami Zofia Pilecka-Optułowicz, córka Rotmistrza. 

Relacja TVP 3 Warszawa